www.horyzontyzdarzenwirtualnych.com
Galeria Arsenał w Białymstoku oraz Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych II w Warszawie zapraszają do korzystania z platformy edukacyjno-badawczej poświęconej problematyce nowych doświadczeń cyfrowych oraz estetyki i interakcji w projektach polegających na zanurzaniu się w rzeczywistość wirtualną.

Eliza Urwanowicz-Rojecka | Galeria Arsenał

Jakub Wróblewski | Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych II | WSM | ASP | WWA

„Horyzonty zdarzeń wirtualnych” to platforma z wolnym dostępem do najnowszych badań, publikacji i rozmów poświęconych zagadnieniom rzeczywistości cyfrowej. Bazę wiedzy tworzą badaczki i badacze percepcji, artystki i artyści wykorzystujący w swoich praktykach nowe techniki obrazowania, m.in. przestrzeń VR oraz silniki gamingowe, reżyserki i reżyserzy pracujący interaktywnie oraz producentki i producenci najnowocześniejszych treści cyfrowych. Prezentowane na niej działania związane są z przestrzenią wirtualną, projektami z pogranicza sztuk wizualnych i nauki oraz realizacjami audialnymi. Platforma jest środowiskiem, w którym będą pojawiały się nowe treści i zdarzenia, rozwijana będzie baza wiedzy twórczyń i twórców, badaczek i badaczy, sposobów pracy z nowymi technikami obrazowania, zapleczem merytorycznym jak i nowymi technologiami. Centrum zainteresowań twórczyń i twórców „Horyzontów zdarzeń wirtualnych” jest dynamicznie rozwijająca się na naszych oczach rzeczywistość cyfrowa, wraz z niezbędnym do jej badania słownikiem nowych technik obrazowania i aparatem metodologicznym.
Strona stworzona w partnerstwie Galerii Arsenał w Białymstoku oraz Pracowni 3d i Zdarzeń Wirtualnych II (Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) ma na celu łączenie środowiska twórczyń i twórców, badaczek i badaczy, odbiorczyń i odbiorców. Jest ona źródłem wiedzy dla wszystkich interesujących się najnowocześniejszymi sposobami budowy i percepcji doświadczeń wirtualnych, cyfrowych i immersyjnych. Znajdą na niej najnowsze propozycje odpowiedzi na pytania: Czym jest czucie poprzez technologię, czy przedłuża ona nasze postrzeganie i czy możliwe jest pełne zanurzenie w świecie rzeczywistości wirtualnych? Czy poznawanie świata za pomocą sztucznych zmysłów wciąż mieści się w granicach definicji percepcji? Czego doświadcza zanurzeniec? Czy ruch w przestrzeni wirtualnej to poruszanie się czy sposób myślenia? Czy projektowanie przestrzeni cyfrowych wynika z doświadczeń klasycznej scenografii? Czym będzie metawersum i kim my w nim będziemy?

HORYZONTY ZDARZEŃ WIRTUALNYCH
Ekspertki/Eksperci/ Autorki/Autorzy:
Agata Chodera, Piotr Cichocki, Przemysław Danowski, Piotr Fortuna, Sandra Frydrysiak, Krzysztof Garbaczewski, Paweł Gwiaździński, Andrei Isakov, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Palina Kamarova, Agata Konarska, Marcin Kosakowski, Mateusz Kowalczyk, Michał Krzykawski, Dobrosława Król, Jakub Lech, Weronika Lewandowska, Anna Nacher, Marta Navrot, Marcin Pazera, Josef Pilat, Grzegorz Pochwatko, Tomasz Rakowski, Paweł Ruszlewski, Sebastian Sebulec, Jerzy Stachowicz, Matylda Szewczyk, Zuzanna Sękowska, Eliza Urwanowicz-Rojecka, Anastasiia Vorobiova, Jakub Wróblewski, Jagoda Wójtowicz, Paweł Łazniak, Marcin Łunkiewicz.

Organizatorzy:
Galeria Arsenał w Białymstoku
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II, Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Koncepcja i koordynacja:
Jakub Wróblewski, Eliza Urwanowicz-Rojecka

Identyfikacja wizualna:
Renata Motyka

Redakcja językowa i korekta:
Ewa Borowska

Tłumaczenie na angielski:
Aleksandra Sobczak-Kövesi

Strona:
On The Rocks