Liminal – stan przejściowy – wystawa i towarzyszące warsztaty teoretyczne – w Galerii Arsenał w Białymstoku były drugą odsłoną projektu Horyzonty Zdarzeń Wirtualnych. Wystawa prac powstałych w środowisku Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie pokazywana była 22.10.2021-10.11.2021 w Galerii Arsenał w Białymstoku. Warsztat teoretyczny-seminarium, towarzyszący wystawie, odbył się 5-6.11.2021 w siedzibie galerii.
Wystawie towarzyszyły też m.in. warsztaty Unreal Art dla początkujących artystek i artystów medialnych, performans VR, oprowadzanie w PJM.
Liminal – stan przejściowy
Wystawa Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Uczestniczki i uczestnicy: Agata Chodera, Przemysław Danowski, Andrei Isakov, Palina Komarova, Agata Konarska, Mateusz Kowalczyk, Dobrosława Król, Krystyna Szmek, Jakub Wróblewski
Kuratorka: Zuzanna Sękowska
Koordynacja: Eliza Urwanowicz-Rojecka
Identyfikacja wizualna: Renata Motyka

Galeria Arsenał w Białymstoku
22.10–10.11.2021

„Liminal – stan przejściowy” to wystawa wybranych projektów stworzonych przez artystów z Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace powstały pod kierunkiem dra hab. Jakuba Wróblewskiego, we współpracy z Andreiem Isakovem i Przemysławem Danowskim. Prezentacja obejmuje m.in.: Lovestory Jakuba Wróblewskiego, Andreia Isakova i Przemysława Danowskiego, Master of Reality Agaty Chodery, Lunatic Paliny Komarovej, Let’s Pray Agaty Konarskiej, Działanie Live Mateusza Kowalczyka, Warszawę Dobrosławy Król oraz VR Lab Krystyny Szmek. Ekspozycja stanowi próbę zbadania i omówienia zjawiska „zdarzenia wirtualnego”, dostrzeżenia jego wymiaru kulturowego, kulturotwórczego i funkcji praktyk z nim związanych.