Za pracę Master of Reality Agacie Choderze zostało przyznane Wyróżnienie Dziekańskie.