Dostaliśmy medium, w którym główną rolę gra przestrzeń – tak jak w rzeźbie czy architekturze. Nagle ludzie zajmujący się wideo, sztukami wizualnymi – szeroko rozumianą plastyką i narracją – mogą tworzyć środowiska, w których nadrzędną cechą jest rozciągłość przestrzeni oraz obecność.

https://www.dwutygodnik.com/artykul/8096-sprawdzian-gumowej-reki.html?fbclid=IwAR3PwgvQsygeR6yqo_Ga-xxTaDUSXyuuz-DE83Pv9n18bH8qV9QSiUha6wA