Gady w Cyfrowej Skórze
Aleksandra Lewandowska
2024
Druk 3D
Aleksandra Lewandowska to artystka 3D, która w swojej pracy łączy nowoczesne technologie z fascynacją przyrodą. Inspiracje czerpie z naturalnych form, które przekształca w unikalne, trójwymiarowe dzieła sztuki. Jego prace są dowodem na to, że technologia może harmonijnie współistnieć z naturą, tworząc obiekty o niezwykłej estetyce i głębokim znaczeniu symbolicznym.
Buty te nie są jedynie przedmiotami użytkowymi, lecz stanowią metafizyczny pomost między przeszłością a przyszłością, między naturą a technologią. Są one niczym żywe świadectwo, że w sercu technologicznej nowoczesności wciąż bije pradawny puls natury, przypominający nam o naszej odwiecznej więzi z Ziemią i jej dawnymi mieszkańcami. Lewandowska w swoich dziełach celebruje ten dualizm, ukazując, że w każdym z nas tkwi odrobina pierwotnej dzikości, której piękno można odkryć dzięki współczesnym narzędziem kreacji.