Wystawa osób studenckich związanych z Pracownią 3d i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie powstała w wyniku procesu dydaktyczno-badawczego nakierowanego na współczesne strategie eksplorowania zagadnień estetyki obecności oraz próby zdefiniowania rodzajów i modeli relacji między użytkowniczkami_kami. Osoby artystyczne poruszają się w różnych mediach i formatach wykorzystując interaktywne, kolektywne doświadczenia rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, druk i skan 3d, silniki gameingowe, live performence, synhtografię oraz mechatronikę. Założenia realizacji artystycznych stawiają pytania o jakość relacji opartych na świadomej zgodzie zawieszonych pomiędzy przestrzenią fizyczną a wirtualną, nieustannie manewrując między ograniczeniami technicznymi a próbą znalezienia własnej, autorskiej estetyki – zarówno wizualnej oraz audialnej – jak i sposobów prowadzenia interakcji, mechaniki oraz narracji.
W ramach wystawy zorganizowana została wymiana z ośrodkami naukowymi: ASFA | Athens School of Fine Arts, ABK | The Stuttgart State Academy of Art and Design, AKBILD | Academy of Fine Arts Vienna a Pracownią 3d i Zdarzeń Wirtualnych II ASP w Warszawie. Podczas spotkania osoby uczestniczące w działaniu podejmą próbę zdefiniowania tego, czym jest bliskość i bycie w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

https://planetwoo.itv.com/posts/warsaw-post-porn-festival

osoby artystyczne:
Sonia Dudek, Andrei Isakov, Radomir Majewski, Natalia Parandyk, Sandra Okrasa, Sebastian Sebulec, Konrad Smoleń, Aleksandra Sołtysiak, Jakub Wróblewski, Karo Zacharski
osoby kuratorskie: Aga Szreder, Rafał Żwirek, Jakub Wróblewski

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Wydział Sztuki Mediów
Katedra przestrzeni wirtualnej / Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II
https://zdarzeniawirtualne.asp.waw.pl https://horyzontyzdarzenwirtualnych.com
zespół dydaktyczny:
dr hab. Jakub Wróblewski, prof. ASP | mgr Andrei Isakov | Sebastian Sebulec