vr installation| 6 dof | 360 audio | subwoofer
engine audio support: Przemysław Danowski
audio posproduction: Rafał Kruszka | audio + subwoofer: Stefan Węgłowski
video documentation | dop: Joanna Kowalczuk| edit: Jakub Wróblewski
sound posproduction in video documentation: Rafał Kruszka
2020

Realizacja składa się z autentycznych zapisów dźwiękowych zarejestrowanych w konkretnych sytuacjach. Nagrania pozyskane przez dyplomantkę jako found footage posłużyły do zbudowania audialnej przestrzeni, w której może poruszać się odbiorca. Dźwięki to zapisy ataków które miały miejsce między innymi w USA, Francji, Tunezji. Odbiorca ma możliwość eksploracji przestrzeni wykorzystując zmysł słuchu poprzez motorykę swojego ciała. Kozińska postanowiła ograniczyć do minimum środki wizualne, aby przenieść ciężar percepcji właśnie na badanie i doświadczanie zarejestrowanych zdarzeń poprzez odsłuch – rozdzielczość odbierania sygnałów przez ludzkie ucho jest większa niż przez inne zmysły. Jedynym elementem wizualnym są syntetycznie zinterpretowane granice doświadczenia, których nie należy przekraczać. Odbiorca może skończyć udział w doświadczeniu eksplorując zawieszoną w przestrzeni chmurę audialych punktów, jednak jeśli będzie dociekliwy i będzie starał się zmapować całą przestrzeń, może dojść do drugiego, metapoziomu. Istnieje możliwość uwolnienia się od otaczających go dźwięków poprzez położenie się na podłodze. Interpretujemy to jako wchodzenie w rolę ofiary, wyjście z opresyjnej sytuacji poprzez ukrycie się, lub jako ucieczkę od tragicznych w skutkach świadectwach zdarzeń ukrytych w nagraniach. Działanie to uaktywnia bardzo silne drgania mające swoje źródło w podłożu. Są one rejestrowane przez całe ciało.