Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych 2 | Wydział Sztuki Mediów | ASP w Warszawie organizuje nabór w ramach programu Erasmus | Blended Intensive Program na działanie:
“Post Visual Agreements”
delving into the complexities of visual representation in an era defined by a multitude of perspectives and digital imagery. Through a curated blend of in-person and virtual engagements, the program explores the establishment of a conscientious framework, collectively shaping our perspectives regarding visual culture, and influencing the boundaries of our visual tolerance. This BIP takes a student-centric approach, fostering collaboration through studio visits where participants can immerse themselves in the creative environments of their peers. These visits become catalysts for insightful discussions, allowing students to share perspectives, exchange ideas, and provide constructive feedback. Feedback sessions, a cornerstone of „Post Visual Agreements,” offer a platform for participants to refine their understanding of ethical considerations in visual communication whilst empowering them to creatively assess and shape their work within the boundaries of visual representation. „Post Visual Agreements” aims to empower young artist to become active contributors to a future where empathy and creativity intertwine.
Koordynacja
Athens School of Fine Arts
Partnerzy:
State Academy of Fine Arts, Stuttgart
Academy of Fine Arts, Warsaw
Kunst Akademie, Düsseldorf
termin:
13-19.05.2024 Ateny | Grecja
środki:
15 miejsc z dofinansowaniem z programu Erasmus+. Dofinansowanie w wysokości 70 EUR na dzień warsztatów plus ryczałtowo 70 EUR na dzień podróży (ok. 490 EUR).
kryteria:
– znajomość j. angielskiego na poziomie B1/B2 lub wyższym (ogólne zasady plus lista dokumentów potwierdzających znajomość języka tu: https://erasmus.asp.waw.pl/dok…/zasady-ogolne-i-finansowe/ w pkt. 16)
– znajomość technologi 3d w tym skanowania 3d, fotogrammetrii i silników gameingowych
– rozeznanie w działaniach sieciujących, włączeniowych i cyfrowych
– pozytywne zaakceptowanie portfolio
Prosimy o wysłanie portfolio do dnia 9.02.2024
na adres: zdarzeniawirtualne@cybis.asp.waw.pl