ekdyzon / 3604-87-3
instalacja, tkanina przestrzenna, doświadczenie VR
Dla osób transpłciowych takich jak ja ciało jest jedynie źródłem problemów. Jego budowa i ekspresja są nieadekwatne do mojej tożsamości, wymuszają na mnie role i zachowania sprzeczne z tym, kim jestem.
Postanowiłem więc w sposób radykalny odciąć się od znanej mi fizyczności i przyjąć formę alternatywną, nie wzorując się na znanych mi żywych stworzeniach ani figuratywnych skojarzeniach..
Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych II
dr hab. Jakub Wróblewski prof. ASP, mgr Andrei Isakov, Sebastian Sebulec

40ml
instalacja, video, dźwięk przestrzenny
Od rozpoczęcia procesu korekty płci stale obserwuję rozwój i zmiany zachodzące w moim ciele: nowy głos czy proporcje sylwetki są niezwykle ekscytujące, ale najcenniejsza w tym wszystkim okazała się być zmiana stosunku nie tylko do wyglądu, ale i całej swojej osoby.
Ciało postrzegam głównie jako instrument służący do interakcji z otoczeniem; jak każde inne narzędzie, powinno być dostosowane do potrzeb użytkownika. To, które zostało mi dane, niestety nie spełnia swoich funkcji, zmusza do ekspresji niezgodnej z moją naturą – z urodzenia narzucono mi rolę kobiecą.
Nagrania użyte w filmie były przeze mnie tworzone z użyciem telefonu komórkowego na przestrzeni ostatnich miesięcy, będących również początkiem mojej drogi ku dostosowaniu ciała do swoich potrzeb.
aneks w Pracowni Alternatywnego Obrazowania
prof. Włodzimierz Szymański[*] mgr Dorota Kozieradzki