tetraptic | Cinematic VR | 360-degree video
2019

Artystka pracuje z modelami rejestrując ich wygląd pozbawiony manipulacji, retuszu i filmowego ujęcia wykorzystując skan 3d. Akt przechwycenia formy ciała jest brutalny i bezwzględny. Zarejestrowane osoby pozują w bieliźnie lub nago – zebrana chmura punktów przekształcana przy użyciu oprogramowania w siatkę poligonów pokazuje ich takimi, jakimi są. Dyplomantka czyści siatki, a następnie dokonuje modyfikacji przy użyciu programów edycji brył 3d. Rezultatem przechwycenia rozciągłości ciał są cztery narracje Cinematic VR. W sferycznych stereoskopowych filmach, zostaną zbudowane przestrzenie zagospodarowane postaciami. Ciała zostały zanimowane, poruszają się, falują, przenikają, jednak na tyle subtelnie aby zachowały swój rzeźbiarski charakter. Artystka bada młody język Cinematic VR – w każdej części tetraptyku wykorzystuje inny sposób pracy kamery, do którego tworzy egzemplifikację w postaci znaku. Działanie to tworzy aspekt badawczy, definiując zasady budowy projektów Cinematic VR w postaci narracji wspartej piktogramem. Na uwagę zasługuję klasyczny temat zrealizowany z wykorzystaniem współczesnej estetyki. Pracuje z przeskalowaniem, nawarstwieniem i trajektorią kamery aranżując ujęcia wokół widza w przestrzeni 360ciu stopni.